Kontaktirajte nas putem preko aplikacije WhatsApp

Broj telefona +41 77 525 00 59 Pišite sada preko WhatsApp

Formular za kontakt
Polja obeležena sa * predstavljaju obavezno polje

Pravno obaveštenje

Simpladent® GmbH
Dorfplatz 11
CH-8737 Gommiswald (SG)
Švajcarska

Telefon +41 (0)55 293 39 10
info(at)simpladent.ch

Odricanje od odgovornosti

Simpladent® GmbH ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost, tačnost, potpunost ili kvalitet datih informacija. Zahtevi za odgovornost prema Simpladent® GmbH, koji se odnose na materijalnu ili nematerijalnu štetu uzrokovanu upotrebom ili neupotrebom datih informacija ili korišćenjem netačnih i nepotpunih informacija, u osnovi su isključeni, osim ako ne postoje dokazi o namernom ili namernom ponašanju na deo grubog nemara autora postoji.

Sve ponude su neobavezujuće. Simpladent® GmbH izričito zadržava pravo da promeni, dopuni ili izbriše delove stranica ili celu ponudu bez prethodnog obaveštenja ili da privremeno ili trajno zaustavi objavljivanje.

Reference i linkovi

U slučaju direktnih ili indirektnih referenci na spoljne veb stranice („hiperveze“) koje se nalaze izvan oblasti odgovornosti Simpladent® GmbH, obaveza odgovornosti bi stupila na snagu samo u slučaju kada Simpladent® GmbH ima saznanja o sadržaja i može to da uradi tehnički Bilo bi moguće i razumno sprečiti upotrebu u slučaju nelegalnog sadržaja.

Simpladent® GmbH ovim izričito izjavljuje da u vreme kreiranja veze na povezanim stranicama nije bilo moguće prepoznati nezakonit sadržaj. Simpladent® GmbH nema uticaj na sadašnji i budući dizajn, sadržaj ili autorstvo povezanih / povezanih stranica. Stoga se ovim izričito ograđujemo od svih sadržaja na svim povezanim/povezanim stranicama koji su promenjeni nakon što je veza napravljena. Za nezakonit, netačan ili nekompletan sadržaj, a posebno za štetu nastalu upotrebom ili neupotrebom takvih informacija, odgovoran je isključivo provajder stranice na koju se upućuje, a ne osoba koja se samo poziva na dotičnu publikaciju putem linkova.

Zakon o autorskim pravima i žigovima

Simpladent® GmbH nastoji da poštuje autorska prava na slike, grafiku, audio dokumente, video sekvence i tekstove koji se koriste u svim publikacijama, da koristi slike, grafiku, audio dokumente, video sekvence i tekstove koje je sam kreirao ili da koristi bez licence grafike, audio dokumente, video sekvence i za pristup tekstovima.

Svi nazivi brendova i žigovi koji se pominju na veb stranici i eventualno zaštićeni od trećih strana podležu bez ograničenja odredbama važećeg zakona o žigovima i vlasničkim pravima odgovarajućih registrovanih vlasnika. Zaključak da žigovi nisu zaštićeni pravima trećih lica ne treba izvoditi na osnovu njihovog pukog pominjanja.

Autorska prava za objavljene objekte koje je kreirao autor ostaju isključivo na autoru stranica. Reprodukcija ili upotreba takvih grafika, audio dokumenata, video sekvenci i tekstova u drugim elektronskim ili štampanim publikacijama nije dozvoljena bez izričitog pristanka Simpladent® GmbH.

Pravna valjanost ovog odricanja odgovornosti

Ovo odricanje od odgovornosti treba posmatrati kao deo internet ponude sa koje se upućuje na ovu stranicu. Ako delovi ili pojedinačne formulacije ovog teksta ne odgovaraju, više ili ne odgovaraju u potpunosti važećoj pravnoj situaciji, ostali delovi dokumenta ostaju nepromenjeni u svom sadržaju i validnosti.